Manifestácia, alebo zásady zákona príťažlivosti - urobte si v tom jasno!

O čom je zákon príťažlivosti a ako ho možno využiť vo svoj prospech? Ako manifestácia pracuje a funguje v našich životoch? Manifestácia totiž nie je niečo, čo robíme. Manifestácia je to, čo sme. Je vonkajším prejavom nášho vnútra. Manifestovať znamená privolávať si do života to, čo si prajeme a chceme. Ani si toho nie sme vedomí, no manifestujeme neustále, každú jednu sekundu. Vlastnú realitu vytvárame každou našou myšlienkou, emóciou a presvedčením, ktoré v sebe máme. Bez ohľadu na to, či si to uvedomujeme, alebo nie.

Zákon príťažlivosti hovorí, že to, čo vysielame, priťahujeme zasa späť - na princípe podobné priťahuje podobné. Ako však môžeme manifestovať to, čo si prajeme, pokiaľ v hĺbke duše neveríme, že si to zaslúžime, alebo je to dokonca v rozpore s plánom našej duše?

Ako si pritiahnuť dobré veci? Zásady manifestácie

Ako sme spomenuli, manifestácia je výsledkom našich myšlienok, presvedčení a pocitov. Čím vedomejší je náš zámer a čím je myšlienka cielenejšia, tým pozitívnejší je výsledok. Naše myšlienky a pocity sú totiž vibrácie, ktoré priťahujú alebo rovnako aj odpudzujú, to, čo si prajete manifestovať. Tajomstvom úspechu je uvedomenie, že každá myšlienka a pocit sú žiadosťou, ktorú Vesmír zachytí, posilní a pošle naspäť. Ak chceme od života niečo iné, zmena myslenia je tak nevyhnutná.

Manifestácia je nepretržitý proces tvorenia.

Nie je to jednorázová akcia, je to proces. Proces manifestácie pracuje na základných princípoch:

 • princíp vedomých, sústredených a pozitívnych myšlienok,
 • princíp spokojnosti srdca.

Čím silnejšie sa rozhodnete mať dobré pocity a konštruktívne myšlienky, tým viac vám ich váš svet bude zrkadliť. Pritiahnuť dobré veci a naozaj tvoriť môžeme skôr v srdci ako v hlave. Ak jednáme úprimne od srdca, vyžarujeme pozitívne vibrácie, čo má väčšiu silu ako vplyv myšlienok.

Základom je vďačnosť

Každý deň poďakujte aj za maličkosti a všetky požehnania, ktorými ste boli obdarovaní. Ak precítite, že ste požehnaní a máte dostatok, to vám umožní takými naozaj byť. Úlohou Vesmíru totiž nie je reagovať na prosby. Ľudia zvyknú hľadať niekoho alebo niečo "tam von", čo to všetko naplní a vytvorí za nich. Ak človek cíti nedostatok a žiada viac - viac lásky, viac zdravia, viac šťastia - akoby žil naopak. Človek si tak myslí, že keď bude mať viac toho, po čom zúfalo túži, bude šťastnejší.

V skutočnosti je to takto: čím spokojnejší je človek vo vnútri, čím viac sa mu páči, aký je, a čím viac sa takto navonok prejavuje, tým viac táto jeho radosť "vibruje", vyžaruje von a priťahuje späť život plný hojnosti. Takto si človek dokáže pritiahnuť hojnosť, pritiahnuť lásku, pritiahnuť šťastie, pritiahnuť zdravie, čokoľvek.

Pozri aj : Pozitívne afirmácie na každý deň, aby ste vstúpili do roku 2024 radostne

Vzdajte sa presvedčení a zbavte sa pochybností

Už ste to skúsili, priali ste si niečo, boli ste pozitívne naladení, manifestovali ste a nefungovalo to? Neúčinná manifestácia môže byť v prípade, že naša žiadosť je mätúca, alebo ju nedokážete po vyslovení nechať odznieť. Neustále obavy a nedostatočne silná viera celý proces zablokujú. Len si to vizualizujte a verte. Rovnako blokujúcou je aj hlboká citová investícia do výsledku alebo snaha naplniť sen iného.

Salma Hayek to popísala nasledovnými slovami: "Pokiaľ vás daný proces baví, je to váš sen. Pokiaľ proces len znášate a len zúfalo túžite po výsledku, je to sen niekoho iného."

Dôležitá je aj presná formulácia želania. Má byť konkrétna, pozitívne formulovaná, v súlade s dobrom pre všetkých. Nikdy neprajeme nič zlé inej osobe.

Snívajte vo veľkom, vizualizujte a verte úprimne od srdca

Skutočné tvorenie začína v srdci a kľúčové sú silné pocity. Celé tajomstvo spočíva v hlbokom precítení toho, čo hľadáte, v predstavovaní si - vizualizácia, aké to je - až príde k pritiahnutiu toho, čo chcete. Vstúpte do toho a potom to zasa nechajte ísť. Dôverujte procesu. Príťažlivosť života sa o to postará. Pri manifestácii je kontraproduktívne čokoľvek vynucovať a vytvárať tlak.

Ako si pritiahnuť veci v každodennom živote?

Vhodné je trénovať si isté schopnosti, ktoré sú pri manifestácii kľúčové:

 • sústredený zámer na pozitívny výsledok,
 • ostať v prítomnosti - nevracajte sa do minulosti ani do budúcnosti,
 • ostať pozitívne naladený, energiu usmerňovať, a stopovanie negatívnych myšlienok - uvoľniť a pustiť,
 • vnímanie emócií - pozitívne myšlienky a pocity,
 • bez posudzovania, či sú veci dobré alebo zlé,
 • otvoriť sa a pripustiť - akási osobná pohoda,
 • stanovenie cieľov - rozdeľte si veci do dosiahnuteľných menších krokov,
 • dôvera a očakávanie dobrého výsledku,
 • základom je vďačnosť - poďakujte sebe aj vesmíru, vďačnosť aj za maličkosti (len vtedy môžu prísť veľké veci),
 • vnútorná spokojnosť - lebo pocit nedostatku tvorí len ďalší nedostatok,
 • plynutie a otvorenosť zmenám,
 • prijatie s dôstojnosťou a vďačnosťou všetkých darov, ak ste zvyknutí len dávať - dovoľte si prijímať dary od druhých,
 • snaha môže byť príťažou - ak máte v zámere "snažím sa" alebo "urobím" alebo "chcem" - nevedome tvoríte nekonečnú budúcnosť a nedostatok, manifestácia je tu a teraz,
 • to, čo očakávate, že sa stane, sa naozaj stane (blokujúce sú obmedzujúce myšlienky ako "nezaslúžim si, nie som dosť dobrý" a pod.)
Myslíme a cítime

Zdroj: Depositphotos

Akú rolu zohráva správne načasovanie?

Lepší život nám prinesie aj postoj - "Neplávaj proti prúdu rieky, ale skôr využi jej silu, aby sa veci obrátili tvojim smerom." Ak sa výsledok manifestácie nedostaví okamžite a my si nedokážeme pritiahnuť veci hneď, máme tendenciu vzdať to. Vlastne je dôležité len umožniť, aby sa niečo mohlo stať, nie niečo konkrétne urobiť. Len byť otvorený a nenaliehať. Ak je nejaké časové oneskorenie, až neskôr s časovým odstupom pochopíte, že načasovanie bolo dokonalé. Takže nezúfajte. Len vytvorte akýsi priestor vo vašom živote a dovoľte veciam, aby sa diali.

Čo sa týka správneho načasovania vo všeobecnosti - na podporu manifestácie možno využiť správne dátumy, pôsobenie ročných období a astrológiu všeobecne. Dátumy novu a splnu sú ľahko dostupné a silu týchto dní môžeme bezpečne použiť na správne načasovanie a podporiť tým príťažlivosť života. Môžeme si tak pritiahnuť hojnosť, pritiahnuť lásku alebo zdravie, čokoľvek si v srdci prajeme.

Pozri aj : Ako si správne priať, aby sa vám splnilo želanie? My to vieme!

Pomoc vďaka afirmáciám

Začarovaný kruh toxického očakávania a podvedomého tlaku môžno prelomiť aktiváciami, pomôcť môžu aj pozitívne afirmácie a pocit radostného očakávania. Vplyv myšlienok je silný, je vhodné si preto kontrolovať a vedome transformovať na pozitívne myšlienky. Dôležité je aj zachytiť depresívne pocity, ktoré bránia prežívaniu radosti.

Pomôcť nadobudnúť životný pokoj vám môže:

 • osobný rozvoj a práca na sebe,
 • meditácie, vizualizácie,
 • tvorba vision board -snívajte vo veľkom a vytvorte si nástenku prianí,
 • pozitívni ľudia - obklopte sa ľuďmi, ktorí majú v sebe životný pokoj a veria v lepší život,
 • zmena myslenia - myslime a cíťme s vierou v šťastný život.

Ak sa pristihnete pri myšlienkach, že si niečo nezaslúžite - vašou pozitívnou, liečivou afirmáciou by mohla byť veta: "Zaslúžim si všetky dobré veci, šťastie, pohodu, bohatstvo a naplnenie."

Alebo slepo veríte, že zmena nie je možná, veď to tak "vždy bolo, je aj bude"? Potom si niekoľko týždňov opakujte vetu : "Som tvorca a tvorím svoj svet."

Zosúlaďte vaše činy podľa spomínaných odporúčaní, nechajte si otvorenú myseľ a uvidíte, čo sa vo vašom živote zmení.

Zdroj: Judy Hallová, Magická síla kamenu

0 komentárov

Vaše meno:

ČO ČÍTAJÚ OSTATNÍ

Z NÁŠHO YOUTUBE